Kategorie soutěže pro tříčlenná družstva studentů středních škol zapojených do programu Cisco Networking Academy v dovednostech v oblasti počítačových sítí. Každá škola (akademie) sama vybere jednu či více trojic žáků, kteří budou školu reprezentovat v této kategorii. Maximální počet družstev je stanoven na 20.
Jelikož je počet týmů limitován, bere se v potaz datum a čas přihlášení!

Registrace každého studenta je podmíněna splněním všech následujících podmínek:
 • student prezenčního studia na střední škole v ČR
 • student Cisco Networking Academy programu
 • maximální věk do 21 let
 • předpokládané znalosti jsou výhodou, ale ne nutnou podmínkou
Harmonogram soutěže:
 • registrace do 22.3.2020
 • národní kolo 26.03.2020, Hradec Králové, SŠ a VOŠ aplikované kybernetiky s.r.o. - zrušeno
Předběžný plán:
 • 09:00 - 09:50 registrace
 • 10:00 - 13:00 start soutěže
 • 13:00 - 14:00 oběd ve školní jídelně
 • 14:00 - 14:30 informace o zadání soutěže
 • 14:30 - 15:00 vyhodnocení a závěrNAG2017