Kategorie soutěže pro tříčlenná družstva studentů středních škol zapojených do programu Cisco Networking Academy v dovednostech v oblasti počítačových sítí. Každá škola (akademie) sama vybere jednu či více trojic žáků, kteří budou školu reprezentovat v této kategorii. Maximální počet družstev je stanoven na 20.

Registrace každého studenta je podmíněna splněním všech následujících podmínek:
  • student prezenčního studia na střední škole v ČR
  • student Cisco Networking Academy programu
  • maximální věk do 21 let
  • předpokládané znalosti jsou výhodou, ale ne nutnou podmínkou
Odkaz na registraci do soutěže nalezne lektor dané akademie ve třídě na Netspace. 

Harmonogram soutěže
  • registrace do 15.3.2019
  • národní kolo 21.03.2019Hradec Králové, SŠ a VOŠ aplikované kybernetiky s.r.o..
  • předběžný plán:
• 09:00 - 09:50 registrace
• 10:00 - 13:00 start soutěže | 10:30 - 11:30 workshop pro lektory
• 13:00 - 14:00 oběd ve školní jídelně
• 14:00 - 14:30 informace o zadání soutěže
• 14:30 - 15:00 vyhodnocení a závěr


NAG2017