Kategorie soutěže pro tříčlenná družstva studentů středních škol zapojených do programu Cisco Networking Academy v dovednostech v oblasti počítačových sítí. Každá škola (akademie) sama vybere jednu či více trojic žáků, kteří bude školu reprezentovat v této kategorii.

Registrace každého studenta je podmíněna splněním všech následujících podmínek:
  • student prezenčního studia na střední škole v ČR
  • student Cisco Networking Academy programu
  • maximální věk do 21 let
  • předpokládané znalosti jsou výhodou, ale ne nutnou podmínkou
Registrace soutěžního týmu ZDE

Harmonogram soutěže
  • registrace do 1.3.2018
  • národní kolo 22.03.2018Hradec Králové, SŠ a VOŠ aplikované kybernetiky s.r.o..
  • předběžný plán:
  9:00    9:30 registrace
  9:30 – 10:00 úvodní přednáška
10:00               start soutěže
10:00 – 11:00 teoretická část
11:15 – 13:15 praktická část
13:15 – 14:00 oběd
14:00 – 15:00 prezentace partnerů
15:00               vyhodnocení a závěr

NAG2017