Kategorie soutěže pro tříčlenná družstva studentů středních i vysokých škol nejen se zaměřením na počítačové sítě, ale i obecněji na základy elektroniky a operační systém Linux. Každá škola sama vybere jednu či více trojic žáků, kteří budou školu reprezentovat v této kategorii. Tato kategorie získala v roce 2015 ocenění za Nový počin od Akademie věd ČR.
Odcenění SCIAP
Termíny:
  • 04.10.2018 workshop lektorů Bratislava zrušeno
  • 11.10.2018 workshop lektorů Praha
  • 05.11.2018 začátek 1. kola
  • 09.01.2019 konec 1. kola
  • 14.01.2019 začátek 2. kola
  • 24.02.2019 konec 2. kola
  • 22.03.2019 on-site 3. kolo, Hradec Králové, SŠ a VOŠ aplikované kybernetiky s.r.o.
Harmonogram on-site kola
    09:00 - 09:55 Registrace
    10:00          Start soutěže
    10:00 - 10:10 Úvodní konzultace s vedoucím týmu
    10:20 - 11:50 Diskuze s lektory (učebna)
    12:00 - 12:10 Závěrečná konzultace s vedoucím týmu
    13:00 - 14:00 Oběd
    14:00 - 15:00 Vyhodnocení a závěr soutěže