Kategorie soutěže pro tříčlenná družstva studentů středních i vysokých škol nejen se zaměřením na počítačové sítě, ale i obecněji na základy elektroniky a operační systém Linux. Každá škola sama vybere jednu či více trojic žáků, kteří budou školu reprezentovat v této kategorii. Tato kategorie získala v roce 2015 ocenění za Nový počin od Akademie věd ČR.
Odcenění SCIAP
Termíny:
  • 09.10.2019 workshop lektorů Plzeň
  • 25.10.2019 ukončení registrace týmů
  • 04.11.2019 začátek 1. kola
  • 08.01.2020 konec 1. kola
  • 13.01.2020 začátek 2. kola
  • 26.02.2020 konec 2. kola
  • 27.03.2020 on-site 3. kolo, Hradec Králové, SŠ a VOŠ aplikované kybernetiky s.r.o. - zrušeno
  • 2020 on-site 3. kolo - bude upřesněno
Harmonogram on-site kola
    09:00 - 09:55 Registrace
    10:00          Start soutěže
    10:00 - 10:10 Úvodní konzultace s vedoucím týmu
    10:20 - 11:50 Diskuze s lektory (učebna)
    12:00 - 12:10 Závěrečná konzultace s vedoucím týmu
    13:00 - 14:00 Oběd
    14:00 - 15:00 Vyhodnocení a závěr soutěže