Na začátku vznikla síť. Posléze jsme měli možnost uvidět nové možnosti komunikačních technologií, nové způsoby jak spojovat lidi dohromady. Vytvořením této technologie jsme uviděli pouze záblesk budoucnosti, kterou Internet (Internet Všeho) mohl způsobit, ale nikdo opravdu netušil co přijde.

Dnes je tato budoucnost realitou. Internetový provoz narostl exponenciálně od 60-tých let 20. století. V roce 2016 očekáváme, že internetový provoz dosáhne Zettabytu (rok 2016 byl vyhlášen jako Rok Zettabytu). Naše mobilní zařízení jsou výkonnější než superpočítače používané před 20 lety. Dochází k exponenciálnímu nárůstu provozu pomocí mobilních dat a to dvojnásobně každý rok. A nyní s dostupností různých cloudových řešení se postupně propojuje stále více a více fyzický svět s Internetem. Použitím mikro senzorů a sítí dokážeme udělat každý objekt denní potřeby inteligentní.

V roce 2020 očekáváme 50 miliard zařízení připojených k Internetu. V roce 2011 prohlásili OSN Internet za základní lidské právo. Dnes žijeme ve světe, který byl jen těžko představitelný před 20 lety a toto je jen začátek.

IoE (Internet of Everything) - Internet Všeho propojuje dohromady čtyři základní pilíře a to Lidé, Procesy, Data a Věci. Tímto se vytváří síťová propojení, která jsou ještě důležitější a cennější než kdy předtím. Přeměna informací na akce/reakce vytváří nové dovednosti, více zkušeností a bezprecedentní ekonomické příležitosti pro jednotlivce, podnikání a národní hospodářství.

IoT (Internet of Things) - Internet Věcí je označení připojení různých druhů zařízení a věcí do sítě Internet. Tímto představuje narůstající propojitelnost Lidí a Věcí v takovém rozsahu, který byl dříve nepředstavitelný. Na světe je více připojených zařízení než je všech lidí na planetě a to v poměru 1,5 ku 1.

Cíle soutěže kategorie NAG-IoT
  • Ukázat studentovi schopnosti a porovnat je s ostatními
  • Ocenit nejlepší jednotlivce či skupiny studentů
  • Zatraktivnění výuky pro studenty
  • Zaměření nejen na počítačové sítě, ale i obecněji na základy elektroniky a operační systém Linux
  • Podnítit jejich zájem o další studium síťových technologií
  • Podpora technického vzdělávání a příprava budoucích odborníků pro Průmysl 4.0
Požadavky na soutěžní tým
Nejsou žádné extra požadavky na soutěžní tým, ale mě by být schopen zvládat základy počítačových sítí, elektroniky a operačních systémů.

Z pohledu financí je potřeba zajistit účast lektora na placeném workshopu (1.500,- nebo 2.720,- Kč bez DPH), kde v rámci této ceny získá soutěžní sadu. Dále jsou zde náklady na dopravu lektora do Prahy a zpět. V případě účasti týmu na posledním on-side kole jsou zde ještě náklady na dopravu celého týmu do Hradce Králové a zpět.

Z časového hlediska je potřeba na jeden den uvolnit lektora na zmiňovaný workshop a celému týmu dát odpovídající časový prostor na přípravy a samotnou realizaci soutěže. V případě účasti týmu na posledním on-side kole se jedná o uvolnění celého týmu na jeden den.

Soutěžní sada 2015/2016
Soutěžní sada 2015/2016 Soutěžní sada 2015/2016