V rámci ročníku 2016/2017 kategorie NAG-IoE úroveň pokročilí soutěžilo 11 týmu s následujicími projekty

Tým ID 6 - SSPŠ IoE, Smíchovská SPŠ, Praha

Naším cílem je sestrojení nositelného zařízení pro živý organismus, v našem případě primárně pro psa. Toto zařízení by mělo být schopno monitorovat okolní prostředí psa a získaná data odesílat do cloudu odkud budou moci data být dále zpracována pomocí uživatelské aplikace. Zařízení by dále mělo disponovat různými uživatelskými možnostmi jako např. pomocí LED pásku a bzučáku pomocí zvukové a vizuální signalizace najít svého psa, nebo pomocí RGB diod sledovat změny teploty. Součástí zařízení by měla být aplikace, která by měla snadno umožnit sledovat získaná data a zároveň poskytnout základní komunikační kanál mezi zařízením a uživatelem.

Video k projektu nebylo dodáno.

Závěrečné video nebylo dodáno.

Průběžná reakce poroty
Cíl projektu je popsán srozumitelně, ale s textem by se ještě dalo pracovat, asi byl připravován v časové tísni. Chybí stručný název projektu, pro identifikaci a vyniknutí je to docela důležitá věc. Ve srovnání s ostatními týmy je celková úroveň prezentace slabší, např. prezentační videa lépe ukázala schopnosti týmů a cílové produkty. Ale nic z výše uvedeného nebrání se opřít do realizace a překvapit skvělým výsledkem.

Závěrečné hodnocení poroty
Projekt nebyl odevzdán.TýmID 8 - SOSEHL, SOŠE, COP, Hluboká nad Vltavou

Cíle projektu neodevzdány

Závěrečné hodnocení poroty
Projekt nebyl odevzdán.Tým ID 22 - Technofobici, SOŠ strojní a elektrotechnická, Velešín

Projekt Špionážní křeček

Produkt „špionážní křeček“ představuje obojek opatřený několika zařízeními důležitými pro každého špiona. V názvu je uvedený sice křeček, ale výrobek je samozřejmě přenositelný i na jiné objekty, jen se upraví velikost obojku. Hlavní prvky soupravy tvoří webkamera, která je důležitá pro zachycení okolí zvířátka včetně osob, které se tam vyskytují, mikrofon a GPS lokátor. Obojek obsahuje i laserový měřič vzdálenosti, takže snadno zjistíte, jak daleko se od Vás špionážní mazlíček nachází. Kvůli dosahu signálu pro lokalizaci obojku obsahuje sada SIM kartu pro komunikaci přes mobilní síť. Obojek je dodávaný včetně mobilní aplikace, kde můžete sledovat, kde se Váš malý špion právě nachází, pořídit potřebné fotografie ze sledování a další údaje, vše v reálném čase. Všechna pořízená data se také ukládají na MicroSD kartu. Napájení obojku je zajištěno integrovanou dobíjecí baterií přes mikro USB port. Abychom udrželi cenu špionážní sady dostupnou pro co nejvíce zákazníků, ale zároveň pokryli potřeby i náročnějších uživatelů, nabízíme možnost dokoupit několik doplňků k výše popsané sadě označovanou jako „advanced“.

Video představení projektu

Závěrečné video

Průběžná reakce poroty
Projekt je velmi dobře představený, jak textová dokumentace (cíl, komponenty, rozpočet), tak videa. Představení týmu je nápadité, svižné, obsahuje vše potřebné. Jedinou pochybnost máme u křečka, zda bude dostatečně silný, aby unesl všechny uvedené komponenty :-) Máte nejlepší start, těšíme se na praktický výsledek.

Závěrečné hodnocení poroty
Velmi kladně hodnotíme přístup a důvěru týmu v projekt. Líbí se nám také zpracované dvě varianty produktu. Na videu je dostatečně ukázána funkčnost produktu a také způsob řešení a ověřování funkčnosti.
Porota je také ráda, že žádný živý křeček nebyl v tomto projektu nakonec použit.Tým ID 24 - Špéjovci, SPŠ a VOŠ, Písek

Projekt Chytrý obojek pro domácího mazlíčka

Jedná se o obojek pro domácího mazlíčka s několika čidly pro sběr dat. Kvůli velikosti napájecího zdroje (powerbanka ze sady) je obojek vhodný pouze pro nějakého většího domácího mazlíčka.

Video představení projektu

Závěrečné video nebylo dodáno.

Průběžná reakce poroty
Cíl je rámcově představen, textová část by mohla být bohatší. Ve videu je zbytečné omlouvat nepřítomnost jednoho z členů, to je pro diváka ztracený čas a informace. Pokud byste obě videa spojili dohromady, tým i projekt je představený a je jedno, kdo odprezentoval kterou část plánů. Představení v neformálním prostředí na pohovce působí příjemně a přirozeně. Těšíme se na konkrétní realizaci, ta rozhodne o kvalitách družstev.

Závěrečné hodnocení poroty
Z odevzdaných dokumentů není vidět, v jakém rozsahu byl projekt realizován.

 


Tým ID 28 - Horké maliny se vrací, SPŠE a informatiky, Ostrava

Projekt HotBerry - Wearable Fitness Assistant

Zařízení HotBerry umístěné na nositeli bude schopné měřit jeho fyzický stav, tedy jeho srdeční tep, vlhkost (míra pocení), alkohol v dechu. Zařízení bude schopné změřit počet kroků. HotBerry také dbá na bezpečnost a to tím způsobem že pokud se nositel pohybuje za snížené viditelnosti, tak program tuto situaci vyhodnotí a spustí osvětlení ruky pomocí RGB LED pásku. HotBerry bude zobrazovat aktuální hodnoty a stav na OLED displeji.

Video představení projektu

Závěrečené video

Průběžná reakce poroty
Oceňujeme jednoduchý dobře zapamatovatelný název produktu - HotBerry. Popis cíle projektu je srozumitelný. Představení členů týmu ve videu by mohlo obsahovat i kvalifikaci, roli v týmu nebo zkušenosti. Samostatný text nebo video také neposkytuje kompletní informaci, je třeba shlédnout obojí - v prezentaci chybí popis cíle projektu, v dokumentaci není představen tým. Těšíme se na konkrétní výsledek projektu, ten bude pro hodnocení rozhodující.

Závěrečné hodnocení poroty
Z dokumentace není vidět, v jakém rozsahu byl projekt realizován.

 


Tým ID 31 - Binary Trio, SPŠ, Přerov

Kůň (nebo pštros) bude mít připnutý modul ESP8266 společné s ostatními sensory po celý den. Veškerý pophyb zvířete bude zaznamenáván na SD kartu. Společně s polohou budeme zaznamenávat okolní teplotu a vlhkost prostředí. Večer, když se kůň vrátí do stáje, postupně odešle nasbíraná data přes 433Mhz do druhého ESP8266 vzdáleného přibližně kilometr, které bude umístěno v místě, kde je připojení k bezdrátového internetu pomocí Wi-Fi. Tato data budou odeslána na internet, kde se zpracují a vyhodnotí. Toto měření bude probíhat po dobu pěti až dvaceti dnů, díky tomu budeme mít přehled o průměrném denním pohybu zvířete.

Video představení projektu

Závěrečné video nebylo dodáno.

Průběžná reakce poroty
Cíl projektu je dobře formulovaný. Video je spíše jednodušší, nevyužívá možností media. V textové části by mohlo být uvedené složení týmu a prostý text doplnit také nějakou grafikou či obrázkem - nezapomeňte, že i forma prodává obsah. Ale celkově - popis cíle vypadá velmi nadějně, uvidíme, jak dobře se vám ho podaří realizovat.

Závěrečné hodnocení poroty
Projekt nebyl odevzdán.

 


Tým ID 32 - SNSV, SPŠ, Přerov

Cílem našeho snažení má být malá krabička využívající modul ESP8266 a spoustu dalších senzorů (např. teploty, vlhkosti, pozice, tepu apod.), kterou bude možné umístit na jakékoli místo, ze kterého by všechny tyto hodnoty dokázala snímat. Naměřené hodnoty budou dočasně ukládány na vnitřní paměť modulu, kde budou tak dlouho, dokud se zařízení nedostane dostatečně blízko k místu, odkud by data mohlo odeslat. Naměřené hodnoty se nakonec odešlou na soutěžní server. Tím zaručíme, že bude vše dobře použitelné kdykoli a kdekoli. Zařízení bude napájeno z přiložené powerbanky, která mu zajistí dostatek energie k tomu, aby se s ním dalo cestovat na delší vzdálenosti. Pro co nejdelší výdrž chceme využívat nízkoodběrových stavů ESP modulu.

Video představení projektu

Závěrečné video nebylo dodáno.

Průběžná reakce poroty
Zvolit název a logo týmu je důležitá věc, ale okopírovat ho a veřejně se k tomu přiznat může vést v budoucnu, až se váš startup rozeběhne, k určitým problémům s majitelem původního loga :-). Forma prezentace je živá, ale trpí tím, že představuje neurčitý blackbox. Přesnější formulace záměrů projektu (k čemu vlastně ta chytrá krabička pomůže koncovému uživateli) by nevadila. Uvidíme, zda konkrétní řešení bude mít tak skvělé vlastnosti, jak video naznačuje.

Závěrečné hodnocení poroty
K závěrečnému hodnocení byla dodána pouze strohá dokumentace rozpracovaného projektu.

 


Tým ID 33 - KWKraspBians, SPŠ, Trutnov

zatím cíle projektu neodevzdány

Závěrečné hodnocení poroty
Projekt nebyl odevzdán.

 


Tým ID 34 - Malinovky, SŠ informačních technologií, Frýdek - Místek

Projekt MediCare

MediCare je bezdrátové zařízení, které se aplikuje na paži. Monitoruje srdeční aktivitu a tělesnou teplotu, díky nimž lze předpovědět infarkt, arytmii či srdeční selhání. Data z MediCare jsou dostupná prostřednictvím jakéhokoli mobilního zařízení, které disponuje technologií Bluetooth a má OS Android nebo iOS. Umožňuje rychlé párování pomocí NFC. Pokud zařízení vyhodnotí riziko, automaticky kontaktuje zdravotníky s aktuální polohou, ať už je uživatel kdekoliv.

Video představení projektu

Závěrečné video

Průběžná reakce poroty
Velmi dobrá prezentace týmu i produktu. Vybraný vhodný název produktu (snad jen potenciální kolize s existujícími názvy produktů a firem). Výborný doprovodný slogan. Videoprezentace neformální a při tom na úrovni. Těšíme se, zda výsledek dosáhne prezentovaných kvalit.

Závěrečné hodnocení poroty
Tento projekt měl od začátku jednu z nejlepších prezentaci. Přes obecněji zvolený název, dobrý nápad pro využití moderních technologií. Také se nám líbilo použití GMS geolokace k určení polohy. Projekt má ale jen strohou dokumentaci. Chybí také podrobnější popis technického řešení a dosažených výsledků.

 


Tým ID 46 - EUBL, VOŠ obalové techniky a SŠ Štětí

Projekt Cenově dostupné dálkové odečty

Na jednotlivé moduly budou připojené snímače (vodoměrů, plynoměrů, elektroměrů, kalorimetrů, teploměrů a případně dle požadavků klienta možnost přidat jiná měřidla). Tyto moduly budou zasílat následně data do gateway (Raspberry Pi), které bude přijatá data zasílat přes Internet na servery. Připojení do Internetu bude možné realizovat pomocí GSM sítě (modul k Raspberry pi). Dle konfigurace na serveru se data z modulu zpracují a uloží. Uložená data budou dostupná na webovém rozhraní v tabulkách a graficky vizualizována.

Video představení projektu

Závěrečné video nebylo dodáno.

Průběžná reakce poroty
Projekt je dobře formulován, téma dálkových odečtů je nyní v kurzu. Video je velmi jednoduché, spíše jen obrázková prezentace, nevyužívá možností media. Vůbec nejsou představeni členové týmu a jejich kvalifikační předpoklady k úspěšné realizaci. Ale nechme se překvapit, nejdůležitější je samotná realizace, uvidíme, co dokážete.

Závěrečné hodnocení poroty
Projekt nebyl odevzdán.

 


Tým ID 52 - orlIoE, SOŠ, Handlová

Projekt OrliCar

Základom nášho projektu, je vyuziť staré autíčko na diaľkové ovládanie na zbieranie informácii v okolí určeného miesta a po ich zozbieraní návrat ku stanici. Tá dáta spracuje, vizuálne zobrazí na webovej stránke, na ktorú sa bude dať pripojiť priamo cez stanicu (hotspot) alebo z internetu a odošle na požadovaný server. Pri dostatku času, prichádza do úvahy aj možnosť autonómnosti autíčka, alebo jeho ovládania priamo zo stanice bez nutnosti diaľkového ovládania.

Primárne plánujeme využiť veci, ktoré sa nachádzaju v sade, s výnimkou autíčka a arduina UNO.

Video představení projektu

Závěrečné video

Závěrečné hodnocení poroty
K projektu byla dodána jen základní dokumentace. Funkčnost celého projektu je ale dobře ukázána na videu. Bohužel projektu chybí nějaké zpestření.