Vážení studenti středních a vysokých škol! 

Cílem organizace soutěže Networking Academy Games je umožnit studentům škol prezentovat znalosti a dovednosti z oblasti počítačových sítí, které získávají díky studiu v programu Cisco Networking Academy. Soutěž zároveň umožňuje ocenit nejlepší jednotlivce či skupiny studentů, podnítit jejich zájem o další studium síťových technologií a vyhledávat nové talenty.

Pro partnery a sponzory je soutěže dobrou příležitostí hledat nové talenty v oblasti síťových technologií, které mohou následně včas oslovit s nabídkou na spolupráci. V této oblasti je soutěž úzce propojena s dalšími aktivitami Cisco Networking Academy programu v ČR zaměřenými na budování a vzdělávání komunity studentů – budoucích síťových profesionálů.

Pro studenty tak v rámci soutěže vzniká jedinečná příležitost ukázat své schopnosti a porovnat je s ostatními, zviditelnit školu nebo se prezentovat individuálně, a to v konkurenci dalších studentů nejen na národní, ale i na mezinárodní úrovni, kam soutěž NAG svým organizačním rámcem zapadá.


O organizaci soutěže
V pořadí 11. ročník soutěže má lehce pozměněnou organizaci.

Účast soutěžících lze rozdělit do dvou skupin kategorií a to na jednotlivce a družstva. Kategorie tříčlenných družstev pro studenty středních škol je označená jako HS3, pro studenty středních a vysokých škol je pak kategorie IoE. Kategorie pro individuální soutěžící jsou označena jako NetRiders CCENT, NetRiders CCNA a NetRiders ITESS. NetRiders CCENT je určena pro studenty středních škol. Ostatní kategorie NetRiders jsou určeny pro studenty středních i vysokých škol. Kategorie individuálních soutěžících NetRiders bude v tomto ročníku soutěže organizována celosvětově.

Hlavním organizátorem soutěže jsou profesní organizace lektorů programu NetAcad v ČR, zapsaný spolek i-com-unity a společnost Cisco Systems. Organizační a hodnotící tým je tvořen aktivními lektory programu NetAcad ze středních a vysokých škol, z nich mnozí působí současně i ve firemním sektoru. Soutěž je organizována s podporou partnerů Fluke Networks, Intercom Systems a Cesnet.

Martin Pruša, koordinátor NAG2016