OLD‎ > ‎Kategorie NAG-IoE‎ > ‎

Pravidla soutěže IoE

 1. Pořadatelem soutěže je i-com-unity z.s.

 2. Soutěže se může zúčastnit družstvo střední nebo vysoké školy, které se přihlásí do soutěže závaznou přihláškou. Družstvo tvoří tři studenti a dospělý vedoucí (pedagog nebo jiný pověřený zástupce školy).

 3. Přihlášením do Soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla.

 4. Soutěžní kola se dělí na:

  1. měsíční online kola

  2. bonusové prezenční kolo

 5. V rámci online soutěžních kol musí soutěžící vyřešit zadanou úlohu, řešení popsat,  zdokumentovat a vytvořenou dokumentaci vložit v podobě PDF do systému NetSpace. Video se odevzdává přes službu filesender.cesnet.cz. Při řešení úloh mohou soutěžící využívat libovolné informační zdroje a přiměřeně i cizí pomoc (dalších studentů nebo odborných poradců). Výsledné řešení musí být ale v hlavní míře provedeno soutěžním týmem.

 6. Jednotlivá řešení v každém soutěžním kole budou hodnocena z hlediska funkčnosti, kvality a kreativity. Hodnocení bude provádět odborná porota určená pořadatelem soutěže. Do výsledného hodnocení bude započtena také rychlost řešení a hodnocení provedené ostatními týmy prováděné v rámci každého soutěžního kola.

 7. Výherci budou o svém hodnocení informováni do 14 dnů po skončení daného soutěžního kola v systému NetSpace.

 8. Pokud účastníci využijí v rámci řešení cizí informační zdroje nebo pomoc, jsou povinni v dokumentaci toto uvést včetně přesného odkazu na zdroj.

 9. Účastníci soutěže dávají svojí účastí v soutěži souhlas organizátorovi soutěže k pořízení/publikování zvukových nebo obrazových záznamů účastníka a k použití těchto snímků a záznamů především pro propagační účely.

 10. Organizátor je oprávněn použít materiály vložené do systému NetSpace pro propagační účely.

 11. Organizátor si vyhrazuje právo změnit podmínky či pravidla Soutěže, délku trvání, jakož i Soutěž jednostranně a z jakéhokoliv důvodu přerušit či odložit.

 12. Organizátor si vyhrazuje právo vyloučit účastníka ze soutěže, pokud účastník porušil hrubě pravidla soutěže, nedodržel pravidla fair play nebo porušil zákon.

 13. Organizátor není zodpovědný za technické či programové chyby a omyly vzniklé během registrace a řízení soutěže.

 14. K upřesnění pravidel a řešení sporů je oprávněn výhradně pořadatel soutěže nebo jím určený zástupce.