OLD‎ > ‎

kategorie NAG-IoE

Soutěžní kategorie NAG-IoE je určena pro tříčlenná družstva studentů středních a vysokých škol. Každý lektor sám vybere trojici žáků, kteří vytvoří soutěžní tým.

Kritéria registrace:

  • student prezenčního studia na střední nebo vysoké  škole v ČR
  • Účast na předchozích kolech soutěže
  • předpokládané znalosti jsou výhodou, ale ne nutnou podmínkou

Registrace:


Odpovědný zástupce školy přihlašuje tříčlenné družstvo splňující kritéria soutěže a registruje ho nejpozději do  4. března 2016 - www.netacad-games.cz


Termín konání:         

19. 3. 2016


Místo konání:             


Smíchovská střední průmyslová škola
Preslova 25
Praha 5


Průběh soutěže v kategorii NAG-IoE


Soutěž bude začínat praktickou částí. Všechny týmy soutěží najednou se stejným zadáním. Vypracování zadání proběhne ve vyhrazeném prostoru. Pro lektory a soutěžící bude zajištěn program přednášek vybraných partnerů.Harmonogram soutěže 19. 3. 2016


čas

akce

9:00 -  9:30

Registrace

9:30 - 10:00

Úvodní přednáška

10:00

start soutěže

10:00 - 10:10

Úvodní konzultace s vedoucím týmu

10:20 - 11:50

 Prezentace pro vedoucí týmů

12:00 - 12:10

Závěrečná konzultace s vedoucím týmu

13:00 - 14:00

oběd

14:00 - 15:00

Prezentace

15:00

Vyhodnocení a závěr soutěže

16:00

Předpokládaný konec


 Informace pro soutěžící


Každý soutěžní tým musí být vybaven vlastní soutěžní sadou. Sada musí být kompletní, kromě modulu ESP8266, čidla DS18S20 a čidla DHT11.
Na místě bude dostupné připojení k internetu pomocí WiFi. Každý stůl bude vybaven 2x UTP kabelem s připojením k místní síti a internetu a zásuvkou 230V. Na WiFi i kabelu budou Ip adresy přidělovány pomocí DHCP.  Doporučujeme mít vytvořeno vlastní nezávislé pracoviště s Raspberry Pi a notebookem propojených na přímo UTP kabelem a nakonfigurovaných pro přístup přes ssh. Pro splnění úloh nebude potřeba, aby Raspebrry Pi mělo přístup k místní síti ani síti internet.
Na místě bude i jedno pracoviště vybavené HDMI monitorem, USB klávesnicí a myší pro řešení případných problémů s funkčností a úpravu nastavení.
Comments