OLD‎ > ‎

Pravidla soutěže NAG

 1. Soutěž probíhá v monitorovaném prostředí s použitím pouze určené výpočetní techniky a zařízení. 
 2. Před vstupem do testovací místnosti je soutěžící povinen odložit svrchní části oděvu (bunda, kabát, deštník, taška) na místo k tomu určené. 
 3. Před vstupem do testovací místnosti je soutěžící povinen vypnout svůj mobilní telefon, PDA či jiná elektronická zařízení, a odložit je do tašky, případně na místo k tomu určené. 
 4. Po zahájení testu není přípustné vpustit opozdilých do testovací místnosti, nebo v průběhu místnost opustit (mimo případů ohrožující zdraví nebo majetek). 
 5. V testovací místnosti je zakázáno soutěžícím jíst, pít, kouřit, či užívat jiné návykové a omamné látky. 
 6. V průběhu testu je zakázán telefonický či jiný rozhovor. Zejména hlasitá mluva, nebo jiná forma komunikace mezi soutěžícími jednotlivci nebo soutěžícími družstvy. V případě potřeby konzultace soutěžícího s pořadatelem projeví soutěžící zájem zvednutím ruky. 
 7. Soutěžící pracuje v kategorii jednotlivců samostatně, v kategorii družstev ve svém týmu. Může použít povolené a přidělené pomůcky, čistý papír a psací potřeby. 
 8. Za porušení těchto pravidel může být soutěžící jednotlivec nebo družstvo ze soutěže vyloučeno a jeho výsledek nebude započítán do celkového hodnocení. O porušení těchto pravidel rozhoduje tým rozhodčích. Soutěžící se můžou proti rozhodnutí odvolat, kde konečné rozhodnutí má předseda příslušné rozhodčí komise. 
 9. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo změnit uvedená pravidla bez předchozího upozornění.
 10. Organizátor si vyhrazuje právo změnit podmínky či pravidla Soutěže, délku trvání, jakož i Soutěž jednostranně a z jakéhokoliv důvodu přerušit či odložit. 
 11. Organizátor si vyhrazuje právo vyloučit účastníka ze soutěže, pokud účastník porušil hrubě pravidla soutěže, nedodržel pravidla fair play nebo porušil zákon.
 12. Organizátor není zodpovědný za technické či programové chyby a omyly vzniklé během registrace a řízení soutěže.
 13. K upřesnění pravidel a řešení sporů je oprávněn výhradně pořadatel soutěže nebo jím určený zástupce.