kategorie IND - národní kolo

Soutěžní kategorie IND je určena pro jednotlivce z řad studentů středních a vysokých škol zapojených do programu Cisco Networking Academy v dovednostech v oblasti počítačových sítí a je zároveň kvalifikací na mezinárodní soutěž.


Průběh soutěže v kategorii IND


Průběh soutěže se řídí závaznými pravidly soutěže, kde registrací a účastí do soutěže se soutěžící zavazuje k jejich plnění.
Kategorie IND – národní kolo se soutěží ve dvou disciplínách:
  • Praktické znalosti I. – úlohy na síťových zařízeních Cisco, kde soutěžící řeší praktické zadaní (max. 90 minut).
  • Praktické znalosti II. –  úlohy na síťových zařízeních Cisco, kde soutěžící řeší praktické zadaní (max. 90 minut).

Harmonogram soutěže – 31. března 2012


9:00 - 10:00 - registrace a příjezd účastníků
10:00 - 10:30 - slavnostní zahájení v přednáškové místnosti
10:30 - 12:00 - soutěžní úkol #1
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 14:30 - soutěžní úkol #2
14:30 - 15:00 - přestávka
15:00 - 16:30 - přednáška
17:00 - vyhodnocení (ceny odevzdávají partneři soutěže)

Termín konání:         

31. března 2012

Místo konání:


Fakulta informatiky a managementu,
Univerzita Hradec Králové,
Hradecká 1249/6,
Hradec Králové

Dopravní spojení:


Z nádraží/terminálu HD trolejbusmi č. 1 a 9 busem č. 24, 28 - zastávka Fakultní nemocnice. 

Příjezd autem a parkování viz mapa:

1. Dojedete k první závoře, kde si zazvoníte intecomem na vrátnici a ohlásíte se jako „účastníci Cisco soutěže“ a na přilehlém parkovišti zaparkujete (za druhou závoru nemůžete).

2. Pro přístup k Fakultě informatiky a managementu použijte chodník kolem budovy.

Kontakt


Agáta Bodnárová - 773 456 045