kategorie IND – regionální kolo

Soutěžní kategorie IND je určena pro jednotlivce z řad studentů středních a vysokých škol zapojených do programu Cisco Networking Academy v dovednostech v oblasti počítačových sítí a je zároveň kvalifikací na mezinárodní soutěž.


Kritéria registrace:   

  • student* na střední nebo vysoké škole v ČR
  • student Cisco Networking Academy programu
  • maximální věk do 26 let
  • předpokládané znalosti jsou výhodou, ale ne nutnou podmínkou
  • soutěže se nemohou účastnit instruktoři Netacad
  • soutěže se nemůže účastnit výherce předešlého ročníku soutěže

Registrace:        

         

Student splňující kritéria soutěže se sám registruje nejpozději do 28. února 2012 23:59 na stránkách NAG 2012: www.netacad-games.cz. Po přijetí registrace budou jednotlivcům zaslány upřesňující informace o místě, čase a průběhu soutěže. Počet registrovaných soutěžících není omezen příslušností k akademii, nýbrž jenom kapacitními možnostmi v jednotlivých lokalitách soutěže.

Každý účastník NAG 2012, který se fyzicky zúčastní regionálního kola v CR bude zařazený do slosování o tři čtečky Amazon Kindle. Seznam výherců bude k dispozici současně se seznamem TOP20 postupujících do národního kola.

Termín konání:         

3. 3. 2012 


Místo konání: 


Brno, České Budějovice, Ostrava, Pardubice, Plzeň, Praha, Ústí nad Labem. Příslušnost soutěžícího k místu konání bude specifikovaná při registraci.


Průběh soutěže v kategorii IND


Soutěž bude probíhat paralelně v několika lokalitách. Soutěžící budou mít možnost si zvolit jednotlivou lokalitu na základě vlastního výběru a výhodnější dostupnosti. Doporučujeme včasnou registraci, protože kapacity jednotlivých lokalit jsou omezeny. Průběh soutěže se řídí závaznými pravidly soutěže, kde registrací a účastí do soutěže se soutěžící zavazuje k jejich plnění.

Kategorie IND – regionální kolo se soutěží ve dvou disciplínách:
  • Teoretické znalosti – formou testu  v angličtině s maximálním časem řešení 45 minut.
  • Praktické znalosti – úlohy v programu Packet Tracer, kde soutěžící řeší praktické zadaní (max. 60 minut).


Harmonogram soutěže


8:00 - 8:30  příchod účastníků, registrace.
9:00 – 9:45  teoretický test v papírové formě - 30 otázek/45 min.
10:00 – 11:00 praktický úkol v programu Packet Tracer - verzi 5.3.1.0044 si můžete stáhnout po přihlášení se na stránkách Netacad. Úkol bude zaměřen na znalosti konfigurace, nikoliv na pokročilé znalosti ovládání programu Packet Tracer.


Výsledky a hodnocení


Po ukončení soutěže v kategorii IND – regionální kolo, budou sesbírány výsledky ze všech  lokalit. Následně zasedne národní rozhodčí komise, která vyhodnotí úlohy a sestaví celkové pořadí, které bude zveřejněno na webu soutěže www.netacad-games.cz.

*vzhledem k zájmu studentů kombinované a dálkové formy studia, jsme se rozhodli rozšířit možnost přihlášení na všechny formy studia.