Pro partnery a sponzory je soutěž dobrou příležitostí hledat nové talenty v oblasti síťových technologií, které mohou následně včas oslovit s nabídkou na spolupráci. V této oblasti je soutěž úzce propojena s dalšími aktivitami Cisco Networking Academy programu v ČR zaměřenými na budování a vzdělávání komunity studentů – budoucích síťových profesionálů. 

Máte zájem o partnerství nebo chcete být sponzorem napište na nag@i-com-unity.cz.

 
   Západočeská univerzita v Plzni

 Fluke Networks

                      Networksys

  


            Hela PC
 
PC ambulance
                     PC Ambulance
 Kyberna

    SŠ a VOŠ aplikované kybernetiky