Kategorie HS3

Kategorie soutěže pro tříčlenná družstva studentů středních škol zapojených do programu Cisco Networking Academy v dovednostech v oblasti počítačových sítí. Každá škola (akademie) sama vybere jednu či více trojic žáků, kteří budou školu reprezentovat v této kategorii. Maximální počet družstev je stanoven na 18.

REGISTRACE UKONČENA - KAPACITA NAPLNĚNA

Odkaz na video z minulého ročníku 
https://drive.google.com/file/d/1CXVlL7KT_sdgZfdC9vUuwG8QkQRwp6V9/view?usp=sharing

Jelikož je počet týmů limitován, bere se v potaz datum a čas přihlášení!
Registrace každého studenta je podmíněna splněním všech následujících podmínek:

 • student prezenčního studia na střední škole v ČR
 • student Cisco Networking Academy programu
 • maximální věk do 21 let
 • předpokládané znalosti jsou výhodou, ale ne nutnou podmínkou

Harmonogram soutěže:

 • registrace do 15. 3. 2024
 • národní kolo 26. 3. 2024, Hradec Králové, SŠ a VOŠ aplikované kybernetiky s.r.o.

Předběžný plán:

 • 09:00 - 09:50 registrace
 • 10:00 - 13:00 start soutěže
 • 13:00 - 14:00 občerstvení
 • 14:00 - 14:30 informace o zadání soutěže
 • 14:30 - 15:00 vyhodnocení a závěr

ročník2023